Instalatii Electrice

Mentenanta retele electrice subterane si suprateraneAfla mai multe
Mentenanta posturi de transformare, statii electriceAfla mai multe
Mentenanta instalatii de paratraznetAfla mai multe
Mentenanta prize de pamant – impamantareAfla mai multe
Mentenanta grupuri electrogeneAfla mai multe
Mentenanta tablouri electrice generale si de distributieAfla mai multe
Mentenanta instalatia de iluminat normal si iluminat de sigurantaAfla mai multe
Mentenanta UPS-uriAfla mai multe
Mentenanta stabilizatoare de tensiuneAfla mai multe
Mentenanta automatizari industrialeAfla mai multe

Mentenanta retea electrica aeriana LEA MT şi JT

Linia aeriana de energie electrica este o instalatie montata in aer liber, compusa din conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, stalpi, fundatii si instalatii de legare la pamant care serveste la transportul sau distributia de energie electrica.

Conductoarele liniilor electrice aeriene, in mod obisnuit se fabrica din aluminiu, otel sau aliaje de aluminiu; mai rar si doar in cazuri speciale din bronz sau otel.

Conductoarele LEA pot fi:

– Monofilare (masive), dintr-o singura sarma cu sectiune rotunda, numai pentru sectiuni mici;
– Multifilare, sub forma de funie;

Conductoarele funie pot fi construite din fire cu aceleasi sectiuni sau din fire cu doua sectiuni diferite. Ele pot fi:

– Monometalice
– Bimetalice, cum este cazul conductoarelor din aluminiu-otel sau aliaj de aluminiu-otel.

Se construiesc conductoare tubulare fie din mai multe fire circulare, fie din profile segment.

Pentru liniile de joasa tensiune se mai utilizeaza conductoare torsadate, formate din unul sau mai multe conductoare de aluminiu isolate cu PVC, rasucite in jurul unui conductor din aluminiu-otel de asemenea izolat cu PVC.

Fisa de lucrari

Reparatii

 • Schimbare izolatoare deteriorate
 • Strângere contacte, rectificare stare confecţii metalice
 • Înlocuire cleme şi legături necorespunzătoare.
 • Înlocuire branşamente necorespunzătoare
 • Reparare/indreptare stalpi
 • Reparare/executie priza de pamant

Verificari

 • Măsurarea parametrilor LEA

Condiţiile de execuţie:
– Se măsoară parametrii R, L, C folosind metodologia demăsură dată în instrucţiuni.
Indicaţiile şi valorile de control:
– Valorile obţinute vor servi ca date de referinţă pentru diverse calcule electrice de sistem.
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificări în construcţia LEA care pot modifica valorile parametrilor.

 • Fazarea liniei electrice

Condiţiile de execuţie:
– Se verifică şi se marchează fazele R, S, T la ambele capete şi la stâlpii LEA.
Indicaţiile şi valorile de control:
– Se va controla fazarea totdeauna înainte de închiderea unei bucle prin LEA respectivă.
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificări în construcţia LEA

 • Verificarea gabaritului LEA

Condiţiile de execuţie:
– Se măsoară distanţele conductoarelor faţă de pământ, de clădirile şi obiectivele din apropierea LEA şi faţă de alte linii de energie sau telecomunicaţii.
Indicaţiile şi valorile de control:
– Conform normativelor PE 104, PE 106 şi STAS 6290
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificări în construcţia lEA
– RC, dar nu mai rar de 6 ani în porţiuni speciale de traseu, încrucişări şi apropieri

 • Măsurarea rezistenţei de legare la pământ a suporturilor şi a conductoarelor de protecţie

Condiţiile de execuţie:
– Măsurarea se face conform PE 116 cap. 20
Indicaţiile şi valorile de control:
– Conform PE 116 cap. 20
Momentul efectuării probei:
– Conform PE 116 cap. 2

 • Verificarea condiţiilor de legare la nul de protecţie a LEA de j.t.

Condiţiile de execuţie:
– Se verifică condiţiile de declanşare a LEA şi cele de legare la pământ a conductorului de nul.
Indicaţiile şi valorile de control:
– Conform STAS 6616
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificări în construcţia LEA
– Instalări de cabine de secţionare pe LEA

 • Încercarea LEA cu tensiuni, cu locatorul de defecte (numai pe LEA racordate în staţii care dispun de aparatajul necesar)

Condiţiile de execuţie:
– Încercare se execută numai pentru LEA fără derivaţii. Se fotografiază imaginea liniei în stare normală (fără defecte) şi în cazul unor defecte, prin punerea liniei la pământ în mai multe puncte.
Indicaţiile şi valorile de control:
– Imaginea LEA serveşte pentru comparaţie cu cea obţinută în caz de avarii, pentru localizarea defectului.
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificări în construcţia LE

 • Proba de funcţionare în gol a LEA

Condiţiile de execuţie:
– Punerea sub tensiune a LEA în gol
– Măsurarea puterii reactive şi a tensiunii la ambele capete pentru LEA cu tensiuni nominale de 220 kV şi mai mari
Indicaţiile şi valorile de control:
– Valorile obţinute vor servi ca date de referinţă pentru stabilirea regimului de exploatare a LEA.
Momentul efectuării probei:
– PIF

 • Măsurarea tensiunilor de atingere şi de pas

Condiţiile de execuţie:
– La stâlpii cu aparataj
– În incintele consumatorilor industriali şi agricoli
– În alte zone indicate prin proiect
Indicaţiile şi valorile de control:
– Valorile trebuie să se încadreze în prevederile documentaţiei de proiectare.
Momentul efectuării probei:
– PIF
– Modificările în instalaţiile de legare la pământ

Mentenanta retea electrica subterana LES MT şi JT

Liniile electrice subterane, in functie de destinatia pe care o au se pot clasifica in:

1). Linii electrice (retele) pentru distributia energiei electrice. Aceste retele sunt utilizate atat pentru curent continuu cat si pentru curent alternativ, de inalta, medie sau joasa tensiune. LES se executa de regula, pentru tensiuni mai mici de 35 KV.

2). Reţele pentru teletransmisie – utilizate instalaţiile de telefonie, telex, ceasoficare, radioficare, avertizare de incendiu, etc.

3). Liniile electrice (retele) pentru control şi comanda – utilizate pentru măsurare, semnalizare şi protecţie în instalaţiile de automatizare. Sunt utilizate de asemenea în acţionarea de la distanţă a unor elemente din instalaţiile gospodăreşti oraşeneşti sau aflate la mare depărtare în incinta unui consumator.Reţelele electrice subterane prezintă de asemenea multe particularităţi specifice modului de amplasare care poate fi:

 • direct în sol;
 • in canale nevizitabile sau vizitabile
 • in subsolurile constructiilor;
 • in apa de râu, fluviu, lac, dulce sau sărată;
 • in galeriile din subteran;
 • in mediu cu temperaturi foarte variate.

In toate cazurile liniile electrice subterane se executa din cabluri şi accesorii pentru jonctiuni, derivatii şi legaturi la tablourile electrice.

Fisa de lucrari

 • Verificări periodice ale tensiunii (de fază şi linie ) în capătul de la consumator a LES;
 • Verificări periodice ale sarcinii LES prin măsurarea intensităţilor curenţilor;
 • Controlul rezistenţei de izolaţie în special dupa perioadele de suprasarcina a LES
 • Controlul rezistenţei electrice a conductoarelor cablului;
 • Remedieri deranjamente (înlocuire siguranţe arse, refaceri contacte, izolări coloane)
 • Reparaţii cabluri, manşoane, terminale, etc
 • Intreţinere cutii de distribuţie
 • Identificarea traseului de cablu
 • Depistarea defectelor
 • Verificarea mantalei cablurilor
 • Verificare manşonare capete terminale

Inapoi Sus

Mentenanta statii electrice si posturi de transformare

Fisa de lucrari

 • Controlul şi completarea cu ulei electroizolant la aparatajul primar
 • Verificarea aparatajului şi a dispozitivelor de acţionare
 • Verificarea şi măsurarea instalaţiilor de legare la pământ
 • Verificarea stării contactelor la strangere
 • Reducerea capacitatii de racire prin infundarea canalelor de circulatie a aerului sau uleiului.
 • Inlocuiri de sigurante la transformatoarele protejate cu sigurante (inlocuirea se face cu transformatoarele deconectate de la retea si instalatiile legate la pamant)
 • Masuratori de sarcina si tensiune in conformitate cu reglementarile in vigoare
 • Demontari si montari a aparatelor de masurat apartinand transformatorului
 • Inlocuirea silicagelului pentru controlul condensului
 • Utilizarea instalaţiilor de termoviziune pentru depistarea contactelor imperfecte în instalaţie sau a punctelor calde
 • Determinarea rezistantei de izolatie fata de pamant si intre faze
 • Măsurarea rigidităţii dielectrice şi a tgj pentru uleiul din cuvă şi conservator

Inapoi Sus

Mentenanta instalatie de paratrasnet

INSTALATIA DE PARATRASNET constituie principala măsură de protecție la loviturile directe de trasnet in cazul furtunilor.

O ameninţare pentru instalaţiile electrice o constituie și apariţia supratensiunilor cauzate de descărcările electrice chiar daca cestea au loc mult mai departe de imobilul dvs..

Dacă o lovitura de trasnet loveşte o instalaţie de protecţie împotriva trasnetelor – IPT (un paratrasnet), atunci o bună parte din energia trasnetului este deviată spre pământ, dar şi spre instalaţia electrică proprie, iar prin sistemele de legare la pământ şi la alte instalaţii.

Chiar dacă avem o instalatie de paratrasnet instalată, o lovitura de trasnet în apropriere poate produce pagube. Acest lucru se poate combate prin reducerea supratensiunilor induse, până la un anumit nivel care să nu mai reprezinte un pericol pentru consumatorii finali, prin instalarea de descarcatoare de supratensiune pe zone de protecţie.

Așadar când vorbim de protecția la loviturile de trasnet, trebuie să avem în vedere un sistem de protecţie împotriva loviturilor de trasnet, în care includem:

 • sistemul de protecţie exterioară (dispozitivul de captare, de coborâre, instalaţia de legare la pământ)
 • sistemul de protecţie interioară – montarea descarcatoarelor la supratensiune (SPD)

Fisa de lucrari

Întreţinerea şi verificările periodice ale unei instalaţii de protecţie împotriva trăsnetelor sunt obligatorii deoarece în timp, unele elemente ale IPT îşi pot pierde eficacitatea datorită coroziunii, intemperiilor, şocurilor mecanice şi loviturilor de trăsnet. Caracteristicile mecanice şi electrice ale unei IPT trebuie să fie menţinute conform prevederilor normelor in vigoare pe toată durata de viaţă a instalatiei de protective la paratrasnet.

Se recomandă ca periodicitatea verificărilor în funcţie de nivelul de protecţie să fie conform tabelului de mai jos.

Periodicitatea verificărilor la IPT

Nivelul de protecţiePeriodicitatea normală
– ani –
Periodicitatea severă
– ani –
Întărit (I)21
Întărit (II)32
Normal (III)32
Normal (IV)43

NOTĂ: În zone cu atmosferă corozivă se recomandă verificarea cu periodicitate severă.

Notă: Pentru a se cunoaşte exact dacă o construcţie a fost sau nu lovită de trăsnet, se recomandă instalarea pe o coborâre a unui contor de înregistrare a loviturilor de trăsnet.

Verificările se efectuează:

 • prin inspecţia vizuală;
 • prin măsurări

Verificari vizuale:

 • continuitatea electrică a conductoarelor vizibile este conformă cu cerinţele;
 • fixarea diferitelor componente şi protecţia mecanică sunt în stare bună;
 • nici o parte a IPT nu a fost afectată de coroziune;
 • distanţele de protecţie sunt respectate şi legăturile echipotenţiale sunt suficiente şi în stare bună.

Verificari prin masuratori

 • continuitatea electrică a conductoarelor ascunse;
 • funcţionarea PDA;
 • rezistenţa de dispersie a prizelor de pământ

La verificarea continuităţii electrice a unui conductor de coborâre, măsurarea se face după separarea acestuia de priza de pământ prin piesa de separaţie (cu ajutorul unui megohmmetru de 500 V sau a altui aparat corespunzător pentru măsurarea rezistenţelor).

Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ se măsoară cu echipamente şi metode agrementate.

Funcţionarea PDA se verifică cu aparatele şi metodele indicate de producător.

Rezultatele fiecărei verificări periodice trebuie consemnate într-un raport care mai trebuie să cuprindă:

 • data efectuării verificărilor şi măsurătorilor;
 • condiţiile meteo în timpul efectuării acestora;
 • metoda şi aparatele folosite;
 • deficienţele constatate şi măsurile de remediere a acestora.

Inapoi Sus

Mentenanta priza de pamant – impamantare

Priza de pământ este un conductor metalic sau un ansamblu de conductoare metalice interconectate sau alte părţi metalice, îngropate în pământ şi conectate electric la acesta sau introduse în beton care are o suprafaţă mare în contact cu pământul. O priză de pământ (împământare) este formată din elemente metalice ce au rolul de a disipa sarcinile electrice rezultate din descarcărea loviturii de trăsnet fără a provoca supratensiuni.

La exploatarea echipamentelor electrice pot să apară defecte care să determine apariţia unor tensiuni periculoase pe diferite părţi metalice care în mod normal nu sunt sub tensiune. Pentru protecţia echipamentelor şi a personalului de deservire se folosesc instalaţiile de legare la pământ.

Protecţia prin instalaţii de legare la pământ (paratrăsnete) se foloseşte împotriva electrocutărilor prin atingere indirectă în instalaţiile electrice cu tensiuni sub 1000V.

Fisa de lucrari

 • Măsurarea rezistenţei de dispersie

Condiţii de execuţie a probei

Metoda voltmetrului şi ampermetrului sau cu aparate speciale. Verificarea va fi efectuată numai de către personal instruit pentru astfel de măsurări.

Valoarea măsurată se înmulţeşte cu  determinat conform STAS 12604/5-90 sau 1 RE-Ip 30-90, în funcţie de starea de umiditate a solului în timpul măsurării.

Indicaţiile şi valorile probei

Rezultatele măsurării trebuie să corespundă cu valorile specifice fiecărui tip de instalaţie (echipament), conform documentaţiei de proiectare sau prevederilor din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă menţionate).

Momentul efectuării probei

 • PIF
 • După modificări sau reparaţii ale instalaţiilor de legare la pământ
 • Dacă există indicii cu privire la deteriorări în instalaţia de legare la pământ (descărcări în sol, deteriorări datorate STA)

Periodic:

A. Instalaţiile de înaltă tensiune:

 • Centrale, staţii, stâlpi LEA, PT, PA: o dată la 5 ani

B. Instalaţii de joasă tensiune, cu excepţia stâlpilor, o dată la 2 ani, iar în exploatările subterane, de două ori pe an pentru cele locale şi o dată pe an pentru reţeaua generală.

 • La Stâlpii LEA de JT – o dată la 5 ani. La instalaţiile folosite în comun pentru IT şi JT, o dată la 5 ani.

În medii foarte periculoase – o dată pe an

 • Verificarea gradului de corodare a instalaţiilor de legare la pământ

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se execută prin dezgropare în porţiunea de intrare în sol a legăturilor la priză pe o adâncime de 0,3-0,76 m la priza de pământ (artificială sau naturală).

Indicaţiile şi valorile de control

Verificarea se face:

 • la stâlpii LEA cu aparataj, PT şi PA, prin sondaj la 2% din numărul acestora din linia respectivă;
 • la centrale şi staţii la circa 2% din numărul de legături la priza de pământ;
 • la stâlpi lEA fără aparataj din zone cu circulaţie frecventă din localităţi, prin sondaj la circa 2% din numărul acestora din localitatea respectivă.

Dacă se constată o corodare mai accentuată, se înlocuiesc electrozii corodaţi al prozelor şi legăturile la acestea.

Momentul efectuării probelor

 • După 10 ani de la îngropare şi ulterior cel puţin o dată la 5 ani

Pentru prizele din sol cu coroziune puternică (pH < 6), periodicitatea se stabileşte prin ITI.

 • Verificarea continuităţii legăturilor de ramificaţie la instalaţia de legare la pământ

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se face verificarea individuală în curent alternativ a continuităţii ramificaţiei la instalaţia de legare la pământ.

Valoarea minimă a curentului va fi e 50 A.

Indicaţiile şi valorile de control

Diferenţele dintre valorile Z ale impedanţelor măsurate la diferite ramificaţii nu trebuie să fie mai mari de ± 10%.

Impedanţa legării de ramificaţie trebuie să fie Z  0,1 Rp (rezistenţa de dispersie echivalentă a instalaţiei de legare la pământ).

Momentul efectuării probelor:

 • PIF
 • Modificări ale instalaţiei de legare la pământ
 • Înlocuirea echipamentului
 • Periodic, o dată la 5 ani

Observaţii

Verificarea legăturii se efectuează între elementul protejat şi conductorul principal de legare la pământ, inclusiv îmbinarea prin înşurubare (dacă există).

 • Măsurarea rezistivităţii solului

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se utilizează metoda celor 4 electrozi sau a electrodului de control.

Se va determina rezistivitatea de calcul în funcţie de coeficientul  de multiplicare, în funcţie de starea de umiditate a solului de măsurare.

Indicaţiile şi valorile de control

Se verifică valorile rezistenţelor de dispersie şi condiţiile de stabilitate termică a prizei de pământ.

Momentul efectuării probelor

 • PIF, dacă nu s-a măsurat în faza de proiectare
 • Deteriorări ale instalaţiei de legare la pământ

Observaţii

Rezultatele măsurării se interpretează conform indicaţiilor din 3.RE-I 23/90.

 • Măsurarea tensiunilor de atingere şi de pas

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se determină distribuţia potenţialului, coeficienţii de atingere, de pas (ka; kpas; kpas) şi a celor de amplasament (a şi pas) la instalaţiile delegare la pământ din:

 • centrale şi staţii electrice şi incinte industriale sau agricole;
 • stâlpi cu aparataj
 • stâlpi fără aparataj din incinte industriale sau agricole şi din zone cu circulaţie frecventă din localităţi.

Se va simula omul cu o rezistenţă Rh = 3000 , iar tălpile acestuia – cu două discuri metalice, având un diametru  = 160 mm şi o apăsare de 40 daN (kgf) pe fiecare.

Măsurarea va fi efectuată pe de personal instruit pentru astfel de determinări.

Se vor respecta prevederile din RE-Ip 30-90.

Indicaţiile şi valorile de control

Valorile trebuie să se încadreze în prevederile documentaţiei de proiectare sau prevederile din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă menţionate).

Nu se execută măsurări la instalaţiile de legare la pământ la care tensiunea totală Up = Rp x Ip = Rp x Ip determinată din Rp măsurat şi Ip de calcul, este de calcul, este mai mică decât valorile admise pentru tensiunile de atingere şi de pas.

Momentul efectuării probelor

 • PIF
 • Modificări în instalaţiile de legare la pământ
 • Periodic, o dată la 5 ani.

 

 • Verificarea transmiterii tensiunilor periculoase prin obiecte metalice lungi

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se face măsurarea tensiunilor de atingere şi de pas în zona obiectelor de acest tip ce ies de pe teritoriul staţiilor şi centralelor electrice conform punctului 20.5

Indicaţiile şi valorile de control

Valorile trebuie să se încadreze în prevederile documentaţiei de proiectare sau în prevederile din prescripţiile în vigoare (reglementările de referinţă), conform punctului 20.5.

Momentul efectuării probelor

 • PIF
 • Noi construcţii ce conţin obiecte metalice lungi

20.7. Măsurarea rezistenţei de dispersare a conductorului de nul împreună cu prizele de pământ legate la acesta

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Indicaţiile şi valorile de control

A se vedea punctul 20.1

În cazul reţelelor de JT influenţate de reţelele de IT, valorile rezistenţelor de dispersare se determină în funcţie de tipul reţelei de IT care poate influenţa reţeaua de JT (prin cuplaj) rezistiv, inductiv sau prin deteriorări ale izolaţiei.

Momentul efectuării probelor

 • PIF
 • Modificări în linia de JT sau în reţeaua de IT care constituie sursa de influenţă

Observaţii

În cazul în care tensiunea pe conductoarele de nul depăşeşte valoarea de 0,5 V, măsurarea se va efectua numai cu scoaterea de sub tensiune a reţelei de JT.

 • Verificarea izolaţiei între conductorul de nul şi confecţiile metalice de JT legate la priza de IT a PT

Condiţii de execuţie a probei (metoda de analiză)

Se măsoară cu megohmmetrul de 2500 V la PT cu prize separate PT-Nul. Conductoarele LEA JT, inclusiv nulul, se deconectează de la reţea şi de la aparatele din cutia postului.

Indicaţiile şi valorile de control

Riz > 5 MW

Momentul efectuării probelor

 • PIF
 • Modificări sau reparaţii în PT

Observaţi

Proba se execută numai la posturi IT/JT, la care priza nulului de JT este separată de priza de IT a postului la care se leagă confecţiile metalice ale PT.

Inapoi Sus

Mentenanta grup electrogen

Grupurile electrogene sunt surse energetice de rezerva, pentru consumatori ce utilizeaza sisteme de alimentare cu energie electrica (spitale, banci, aeroporturi, hoteluri, pensiuni, restaurante, gari, autogari, magazine, sedii de firme, ambasade, unitati militare, unitati productive cu foc continuu, imobile unde penele de curent pot cauza disfunctionalitati etc.). Grupurile electrogene se intrebuinteaza si in zone greu accesibile unde nu exista o retea de alimentare cu energie electrica. Utilizarea grupurilor electrogene confera mobilitate, autonomie (independenta) energetica si costuri reduse de infrastructura.

Clasificari:

 • In functie de destinatie putem avea: grupuri electrogene portabile, grupuri electrogene profesionale, grupuri electrogene pentru sudura, grupuri electrogene pentru constructii, grupuri electrogene silentioase, grupuri electrogene industriale.
 • In functie de puterea generata putem avea: grupuri electrogene de putere mica echipate cu motoare pe benzina, grupuri electrogene de putere medie, mare si foarte mare echipate cu motoare diesel.
 • Pornirea grupurilor electrogene poate fi la sfoara sau electrica (automata). Carcasa pentru atenuarea zgomotului (insonorizare) este necesara acolo unde zgomotul constituie o problema.

Diversele optiuni legate de configurarea grupurilor electrogene sunt legate de tipul de alternator (cu sau fara A.V.R.), tipul panoului electric (manual sau automat, cu sau fara A.T.S.), capacitatea rezervorului montat pe sasiu, rezervoare suplimentare de mare capacitate, tipul de rezervor, modul de prezentare (deschis, in carcasa rezistenta la intemperii sau insonorizata, in container, pe trailer), functionarea la temperaturi extreme, modul de lucru in paralel (cu reteua electrica sau cu un alt grup electrogen), sisteme de monitorizare si control de la distanta, etc.

Fisa de lucrari

 • Verificarea contactelor si a conexiunilor electrice la strangere
 • Verificare tensiune la acumulatorii de pornire
 • Verificare nivel ulei
 • Verificare nivel agent de racire
 • Verificare filtre
 • Teste de functionare
 • Masurarea rezistentei de izolatie a infasurarilor generatorului
 • Măsurarea variaţiei factorului de pierderi dielectrice (tgj) cu tensiunea aplicată la înfăşurările statorice
 • Determinarea principalelor caracteristici electrice (tensiune, current, frecventa) după învârtirea generatorului la turaţia nominal
 • Determinare principalelor caracteristici electrice (tensiune, current, frecventa) la aplicare succesiva de sarcini pana la sarcina nominala a generatorului
 • Măsurarea întrefierului in 4-8 puncte diametral opuse in ambele capete ale rotorului
 • Verificare traseu de răcire;
 • Verificare furtune şi elemente de prindere;
 • Verificare pompă de apă şi eliminare eventuale pierderi;
 • Verificare galerie şi garnituri admisie aer;
 • Verificare stare filtru de aer;
 • Verificare traseu combustibil, furtune, coliere etc.;
 • Verificare rezervor interior de combustibil;
 • Verificare robineţi de pe traseul de alimentare cu combustibil (rezervor interior) şi remedierea eventualelelor defecţiuni;
 • Aerisire circuit de alimentare;
 • Verificare pompă combustibil;
 • Verificare pompă de injecţie;
 • Verificare injectoare;
 • Verificare traseu tobă eşapament;
 • Verificare etanşeitate şi eventuale remedieri;
 • Verificare apărători şi protecţii temperatură;
 • Verificare stare curele transmisie;
 • Verificare baterie (tensiune, concentraţie electrolit);
 • Completare nivel baterie;
 • Verificare sistem de încărcare baterie;
 • Verificare senzori ulei, temperatură, sondă nivel de combustibil etc.;
 • Verificare aparate indicatoare şi semnalizări – înlocuire lămpi defecte;
 • Verificare conexiuni generator;
 • Verificare stare contactori;
 • Verificare traseu de forţă;
 • Verificare traseu de comandă;
 • Verificare circuit reglare automată a tensiunii;
 • Verificare aparate tablou;
 • Verificare aparate circuite de protecţie;
 • Verificare pornire/oprire automată;
 • Verificare sistem de prindere şi amortizare a grupului la sol;
 • Verificare sistem de prindere a admisiei de aer;
 • Măsurarea vibraţiei lagărelor
 • Verificare parametrii motor la test de sarcina (presiune ulei, temperatura racire, presiune apa racire etc.)
 • Verificarea eficientei protectiilor pentru motorul grupului electrogen (alarme si oprire motor)
 • Verificare test in sarcina si in gol si urmarire parametrii motor.
 • Verificare conectare automata si masurare timp de conectare conform normativelor in vigoare (daca este cazul)
 • Verificare distributie sarcina reactiva (unde este cazul)
 • Verificare la variatii bruste de sarcina, a regulatorului de turatie a generatorului
 • Verificare deviatii la arbore motor dupa test de sarcina

Inapoi Sus

Mentenanta tablouri electrice

Tablourile de distribuţie sunt elemente ale instalaţiilor electrice având rolul de a asigura distribuţia energiei electrice la alte tablouri sau la receptoare.Ele cuprind elemente de protecţie, comandă sau manevră, iar la tablourile importante şi aparatajul de masură, control, semnalizare, reglaj şi eventual automatizare.

Tabloul electric are cel mai important rol dintr-o instalatie electrica. Tabloul electric protejeaza prin intermediul intreruptoarelor automate sau a sigurantelor fuzibile circuitele electrice interioare.

Exista mai multe tipuri de intrerupatoare automate (sigurante automate) ce se pot monta intr-un tablou electric: intreruptoare automate monopolare, intrerupatoare automate bipolare, intrerupatoare automate tripolare, intrerupatoare automate diferentiale, intreupatoare automate cu declansator de tensiune minima si altele. De asemenea, intr-un tablou electric, se pot monta sonerii, intreruptoare de scara, intreruptoare cu temporizare, contoare si alte module.

Fisa de lucrari

Intretinerea si repararea aparatajului de comutatie si comanda .

Deranjamentele care apar in timpul functionarii sunt determinate de uzura contactelor si a elementelor mecanice.Inrautatirea contactului electric poate duce la :

 • sudarea contactelor si impiedicarea manevrarii aparatului
 • producerea de incendii prin incalzirea excesiva a contactelor care duc la carbonizarea ti aprinderea suporturilor electroizolante
 • producerea scurtcircuitelor prin arderea izolatiei cablurilor de legatura sau carbonizare suprafetei electroizolante dintre contactele electrice

Pentru prevenirea acestor situatii se executa urmatoarele lucrari :

 • se verifica si se strang bine legaturile la bornele contactelor
 • se verifica si se curata bine suprafata de contact dintre doua contacte electrice
 • se inlocuiesc contactele uzate
 • se verifica elementele arcuitoare care asigura o presiune de contact mare
 • se verifica jocurile din articulatiile mecanismelor unde exista piese in miscare una fata de alta
 • se ung periodic elementele mecanice aflate in miscare pentru a micsora forta de frecare la care sunt supuse in timpul exploatarii
 • se verifica starea miezurilor magnetice ale aparatelor de comanda automata si in special a distantei dintre miezuri si a spirei in scurtcircuit

Intretinerea si repararea aparatajului de protectie si semnalizare.

Aceste aparate sunt supuse in timpul exploatarii unor deranjamente specifice cum ar fi :

 • uzura sau blocarea contactelor datorita incalzirii excesive
 • declansarea si anclansarea cu intarziere
 • vibratii ale partii magnetice
 • strapungerea partilor izolante
 • arderea fuzibilelor sau a lampilor de semnalizare

Pentru prevenirea sau inlaturarea acestor situatii se executa urmatoarele lucrari:

 • se verifica suprafetele de contact electric sa fie bine curatate si sa aiba presiune de contact suficient de mare (la sigurantele fuzibile)
 • se verifica legaturile electrice la bornele aparatelor de protectie ca sa fie cat mai stranse
 • se verifica starea bimetalelor la releele termice
 • se inlocuiesc corpurile sigurantelor fuzibile fisurate sau capacele deteriorate
 • la inlocuirea fuzibilului acesta trebuie sa aiba sectiunea functie de curentul care il strabate
 • se verifica starea transformatoarelor de la lampile de semnalizare si a legaturilor acestora

Intretinerea si repararea aparatajului electric auxiliar.

Principalele deranjamente care apar in timpul exploatarii acestor aparate sunt blocarea sau actionarea cu intarziere ; incalzirea sau intreruperea cailor de curent datorate contactelor imperfecte

Pentru prevenirea sau inlaturarea acestor situatii se executa urmatoarele lucrari:

 • se curata si se ung elementele care se afla in miscare pentru a micsora forta de frecare
 • se etanseza bine capacele de protectie a aparatelor pentru a prevenii patrundera prafului, apei sau a altor corpuri straine
 • se verifica legaturile electrice la bornele contactelor
 • se curata suprafetele de contact dintre piesele de contact
 • se inlocuiesc contactele uzate
 • se verifica starea dispozitivelor arcuitoare care asigura presiunea de contact necesara

NTSM si PSI care trebuie respectate .

 • legarea la centura de impamantare a partilor metalice a aparatelor electrice
 • protejarea cu capace electroizolante a bornelor de legatura
 • piesele de manevra trebuie sa fie din material electroizolant
 • aparatele care se monteaza in incaperi speciale trebuie sa fie inchise in carcase sau tablouri bine capsulate
 • aparatele trebiue sa fie permanent mentinute in stare curata prin indepartarea periodica a prafului sau a altor impuritati

Inapoi Sus

Mentenanta instalatie de iluminat normal si iluminat de siguranta

Iluminatul este cel mai important element din mediul vizual. Un iluminat eficient, de calitate, asigura prin confort, o productivitate crescută, precum şi un grad sporit de securitate.

Instalatiile de iluminat electric trebuie sa realizeze un anumit nivel de iluminare, concomitent cu indeplinirea unor conditiide calitate, reclamate de caracterul subiectival iluminatului. In afara de acestea, instalatiile de iluminat (artificial-electric) trebuie sa aiba, pentru a fi economice, o mare adaptibilitate la conditiile variate de functionare, data fiind corelatia stransa cu iluminatul natural.

Fisa de lucrari

 • verificare circuite interioare/exterioare
 • verficare vizuala a corpurilor de iluminat
 • verificarea protectiei IP
 • verificare planuri si scheme de executie
 • verificarea dozelor electrice de legaturi
 • verificare sistem de fixare verificare stare de functionare
 • curatare desprafuire corpuri de iluminat
 • verificare conexiuni electrice
 • verificarea corodarii conrxiunilor la instalatiile de iluminat exterior
 • verificarea aprinderii automate cu senzor de crepuscul
 • verificare functionare senzori de miscare pentru aprindere iluminat
 • inlocuiri becuri, tuburi fluorescente, transformatoare, balasturi, startere, ignitere
 • verificarea nivelurilor de iluminare medie, uniformitatea iluminării şi amplasarea corpurilor de iluminat şi indicatoarelor luminoase;
 • verificare funcţionare corectă a lămpilor
 • verificarea indicaţiilor aparatelor de control şi/sau panourile de comandă
 • înscrierea în registrul de evidenţă a defecţiunilor şi remedierilor operate în instalaţiile de iluminat;
 • verificarea starii de funcţionare a echipamentului din instalaţia de iluminat portabil sau mobil.
 • verificarea starii de funcţionare a acumulatoarelor şi a altor surse proprii de alimentare, conform prescripţiilor producătorului;
 • starea de funcţionare a instalaţiei de iluminat de siguranţă nepermanent prin simularea ieşirii din funcţiune a instalaţiei de iluminat normal pe o durată scurtă de timp (până la 15 min);
 • starea de funcţionare a instalaţiei de automatizare pentru intrarea în funcţiune, după timpul reglat, a instalaţiei de iluminat de siguranţă.
 • verificarea / testarea functionarii iluminatului de siguranta pe baterii
 • verificarea / testarea functionarii iluminatului de siguranta pe generator
 • verificare autonomie iluminat de siguranta
 • verificarea corectitudinii amplasarii corpurilor de iluminat de siguranta

Inapoi Sus

Mentenanta UPS-uri

UPS, abreviere care vine de la Uninterruptible Power Supply, este o sursa de energie neintreruptibila care se conecteaza intre reteaua locala de alimentare si consumatori. Consumatorii pot fi calculatoare personale, servere, echipamente medicale, echipamente din domeniul armatei, telecomunicatii, centrale termice de apartament, televizoare si multe altele. Rolul acestora este de a proteja consumatorii de perturbatiile existente in reteaua de alimentare si de intreruperea brusca a curentului de alimentare, fapt care ar putea duce la deteriorarea uneori ireversibila a aparatelor conectate la retea, la pierderi de date sau alte daune fizice care survin in astfel de cazuri.

Fisa de lucrari

 • Curăţare praf interior şi exterior ;
 • Curăţare de praf ventilatoare ups;
 • Verificare stare de încărcare prin procedura de testare manuală a bateriei;
 • Verificare sisteme de încărcare acumulatori;
 • Verificare alarme şi coduri de eroare;
 • Verificare conexiune portului serial de comunicare, placă interfaţă, panoul de monitorizare de la distanţă;
 • Verificare conexiuni electrice din cadrul ups –ului, strângerea acestora;
 • Manevre de utilizare a protului serial cu realizarea tuturor operaţiunilor din cartera tehnică a echipamentului;
 • Verificare cablu de comunicare serial, eventual înlocuirea acestuia;
 • Verificare şi actualizare software de control la distanţă;
 • Curăţare, testare şi verificare panou de monitorizare de la distanţă;
 • Realizare din meniul de comandă a comenzilor din submeniu pentru testarea stării ups-ului;
 • Probe în sarcină ale ups-ului;
 • Alte operaţiuni menţionare în cartea tehnică a echipamentiului.

Inapoi Sus

Mentenanta stabilizatoare de tensiune

Stabilizatorul de tensiune e un dispozitiv electric ce menține valori relativ constante ale tensiunii electrice pe un element de circuit. Poate avea componente electronice sau electromecanice.
Stabilizatorul de tensiune ideal este un circuit care asigură la ieșire o tensiune independentă de tensiunea de intrare, de curentul de sarcină și de temperatură.
Stabilizatorul de tensiune real nu poate realiza o independență totală a tensiunii de ieșire de factorii menționați mai sus, dar le micșorează dependența.

Fisa de lucrari

 • Curăţare praf interior şi exterior ;
 • Curăţare de praf ventilatoare;
 • Verificare alarme şi coduri de eroare;
 • Verificare conexiune portului serial de comunicare, placă interfaţă, panoul de monitorizare de la distanţă;
 • Verificare conexiuni electrice din cadrul stabilizatorului, strângerea acestora;
 • Manevre de utilizare a portului serial cu realizarea tuturor operaţiunilor din cartera tehnică a echipamentului;
 • Verificare cablu de comunicare serial, eventual înlocuirea acestuia;
 • Verificare şi actualizare software de control la distanţă;
 • Curăţare, testare şi verificare panou de monitorizare de la distanţă;
 • Realizare din meniul de comandă a comenzilor din submeniu pentru testarea stării stabilizatorului;
 • Probe în sarcină;
 • Alte operaţiuni menţionare în cartea tehnică a echipamentiului.

Inapoi Sus

Mentenanta automatizari industriale

Scopul utilizarii automatizarilor industriale este acela de a spori productivitatea si/sau calitatea dincolo de limitele posibil de atins prin munca operatorilor umani, astfel incat sa se obtina reduceri insemnate ale costurilor de productie si/sau obtinerea unui nivel de calitate crescut si predictibil. In ideea de industrializare, automatizarea este urmatorul pas dupa mecanizare. Daca mecanizarea presupunea prezenta operatorilor umani, care sa supervizeze lucrul cu utilajele mecanizate, automatizarea a micsorat dramatic nevoia prezentei umane prin realizarea automata a monitorizari, corelari si controlului proceselor industriale. Astfel, automatizarile joaca, astazi, un rol important in economia lumii si aduce un aport important la cresterea calitatii vietii.

Fisa de lucrari

 • verificarea vizuala a cablurilor de comanda si semnalizare
 • verificarea/testarea lampilor de semnalizare
 • verificarea semnalizarilor acustice
 • verificare display lcd/led
 • verificarea dispozitivelor de comanda/control locale si de la distanta
 • verificarea comunicatiilor la distanta – serial, bus, etc
 • verificarea aparatelor de automatizare – relee, contactori, plc,
 • verificarea starii contactelor si conexiunile electrice
 • reglarea dispozitivelor de automatizare
 • verificarea parametrilor de functionare si sincronizarea automatizarilor
 • teste de functionare
 • verificare surse de alimentare de rezerva
 • verificare comunicatii de rezerva

Inapoi Sus