Certificari

Atestat nr 8946/29.04.2013

– de tip B pentru “proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV”

– de tip C1A pentru “proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV – 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV”Atestat nr 9380/07.10.2013

– de tip C2A pentru “executare de linii electrice, aeriene sau subteerane, cu tensiuni nominale de 0,4kV – 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV”

Autorizatie nr 1122/07.07.2011

– pentru efectuarea lucrarilor de “Proiectare a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor”

Autorizatie nr 1129/08.07.2011

– pentru efectuarea lucrarilor de “Proiectare a sistemelor si instalatiilor de semnalizare si alertare in caz de incendiu”

Autorizatie nr 1158/19.07.2011

– pentru efectuarea lucrarilor de “Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu”

Autorizatie nr 3950/19.02.2014

– pentru efectuarea lucrarilor de “Instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera”

Certificat SR EN ISO 9001:2008 (Sistem de Management al Calitatii)

Certificat SR EN ISO 14001:2005 (Sistem de Management de Mediu)

Certificat SR OHSAS 18001:2008 (Sistem de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale)

Certificat SR ISO/CEI 27001:2006 (Sistem de Management al Securitatii Informatiei)